ŁAWKA 1,6m

  • Model SG02731
  • Stan magazynowy Na stanie
  • 173,00zł

  • Size assambled (LxWxH):
    160.00 x30.00 x45.00 cm
  • Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.