Donice


 DOM I OGRÓD  0,5 m

DOM I OGRÓD 0,5 m

..

296,00zł

 DOM I OGRÓD 1,0 m

DOM I OGRÓD 1,0 m

..

348,00zł

 DOM I OGRÓD 2,0 m

DOM I OGRÓD 2,0 m

..

461,00zł

DOM I OGRÓD 1,5 m

DOM I OGRÓD 1,5 m

..

409,00zł

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.