Ich habe noch kein Konto

Neues Konto anlegen

Mit dem Anlegen eines Kontos erfolgen zukünftige Bestellungen schneller, Auftragsstatus kann nachverfolgt, bisherige Bestellungen angesehen, sowie persönliche Daten bearbeitet werden.

Weiter

Ich bin bereits Kunde

Bitte anmelden

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.